Thảo luận:Tàu hỏa

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

Không biết tác giả muốn viết về tình trạng đường sắt Việt Nam ? hiện nay đã có bài Đầu máy xe lửa, nếu không thì phải dịch đúng từ nguyên bản các ngôn ngữ khác.--Duongdttt 16:00, ngày 10 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Tàu hỏa là train, tức là cả đoàn tàu; đầu máy xe lửa là locomotive, chỉ là đầu tàu. Hai khái niệm này có thể là hai bài riêng rẽ. Đây chỉ là đóng góp ý kiến, hy vọng giúp ích :). Mời bạn cứ tự nhiên bổ sung thông tin từ bài ở ngôn ngữ khác.- Trần Thế Trung | (thảo luận) 16:07, ngày 10 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Tàu hỏa vs Tàu điệnSửa đổi

Không biết hai thuật ngữ này có khác nhau nhiều không nhỉ?--Heathrow/London (thảo luận) 09:11, ngày 2 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Quay lại trang “Tàu hỏa”.