Thảo luận:Tân Thành Bình

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Cheers! trong đề tài Hình
Dự án Hành chính Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Hình sửa

Bạn nào có thể chụp dùm tấm hình [vườn bưởi da xanh], trạm y tế xã, trường THPT Ngyễn Văn Tư hay chùa Hương Nghiêm thì tải lê bổ sung cho bài nhé.--Cheers! (thảo luận) 09:02, ngày 20 tháng 8 năm 2012 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Tân Thành Bình”.