Thảo luận:Tòa giám mục

Bình luận mới nhất: 9 tháng trước bởi Lacessori trong đề tài Chủ thể của bài là gì?
Thêm đề tài

Chủ thể của bài là gì?Sửa đổi

Tôi hiểu bài này được dịch từ một phần của bài "Episcopal see" bên enwiki. Cụm từ tiếng Anh này là để chỉ giáo phận, tổng giáo phận mà dịch sang tiếng Việt là "Tòa giám mục" thì không ổn, mà ở bài lại còn dùng "tòa giám mục" theo một nghĩa khác, để chỉ cái ngai tòa của các giám mục, lại càng không ổn. Nếu muốn giữ tên tiếng Việt của chủ thể như hiện tại thì link qua bài "Cathedra" thay vì bài "Episcopal see" sẽ hợp lý hơn.  Võ-tòng  15:40, ngày 13 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Tòa giám mục”.