Thảo luận:Tùy Cung Đế

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi 116.103.89.224

Tôi đã bổ sung thụy hiệu vào trang vua Tùy Cung Đế, xin hãy dịch sang tiếng Việt. 116.103.89.224 (thảo luận) 13:37, ngày 9 tháng 9 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Tùy Cung Đế”.