Thảo luận:Tư thục

Bình luận mới nhất: 6 năm trước bởi HalcyonL trong đề tài Hợp nhất với bài Đại học tư thục
Thêm đề tài

Hợp nhất với bài Đại học tư thụcSửa đổi

  Phản đối Lý do ngắn gọn là: vì Tư thục có nhiều loại hình tư thục, như tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, v.v.. nên mình phản đối việc hợp nhất này.

[HL] 22:06, ngày 18 tháng 9 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Tư thục”.