Thảo luận:Tư thục

Thảo luận đang diễn ra

Hợp nhất với bài Đại học tư thụcSửa đổi

  Phản đối Lý do ngắn gọn là: vì Tư thục có nhiều loại hình tư thục, như tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, v.v.. nên mình phản đối việc hợp nhất này.

[HL] 22:06, ngày 18 tháng 9 năm 2016 (UTC)[]

Quay lại trang “Tư thục”.