Thảo luận:Tứ nhân bang

Bình luận mới nhất: 5 năm trước bởi Thusinhviet

Tên gọi bè lũ bốn tên nghe có vẻ POV quá, nên chăng lấy tên chính của bài là Tứ nhân bang? Nguyễn Thanh Quang 11:37, 24 tháng 8 2006 (UTC)

Nhất trí vơí đề xuất trên.--Tô Linh Giang 11:50, 24 tháng 8 2006 (UTC)
Tôi nghĩ nên đổi bài về Tứ nhân bang, nghe ổn hơn. Kẹo Dừa(nhắn cho tôi ^^) 13:25, ngày 1 tháng 4 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đã hơn 10 năm không ai phản đối đề xuất trên, vậy có thể đổi được tên bài ngay bây giờ. P.T.Đ (thảo luận) 13:30, ngày 1 tháng 4 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vậy tôi đổi hướng lại đây. Kẹo Dừa(nhắn cho tôi ^^) 13:52, ngày 1 tháng 4 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Tứ nhân bang”.