Thảo luận:Tự do hội họp và lập hội

UntitledSửa đổi

Tôi nghĩ liên kết với bên tiếng Anh chưa chính xác. Bên đó là Freedom of Assembly là tự do hội họp. Còn bài riêng Freedom of Association mới là tự do lập hội. Tôi sẽ chỉnh lại liên kết nếu không ai có ý kiến --Goodluck 21:01, ngày 20 tháng 12 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Tự do hội họp và lập hội”.