Thảo luận:Tự nhiên

Bình luận mới nhất: 7 năm trước bởi P.T.Đ trong đề tài Một số vấn đề nhỏ về dịch thuật

Thế giới vật chất sửa

Mục từ thế giới vật chấtthiên nhiên dẫn tới mục từ tự nhiên. Tuy nhiên, nếu "chẻ sợi tóc làm tư" thì làm thế nào để phân biệt và so sánh các khái niệm sau: thế giới, thế giới vật chất, tự nhiên, thiên nhiên, vũ trụ, vũ trụ quan sát được, vũ trụ ngoài khả năng quan sát được, phản thế giới, thế giới ảo, phản vật chất, vật chất ảo... 118.71.183.47 (thảo luận) 14:45, ngày 7 tháng 11 năm 2008 (UTC)Trả lời

Kiểm tra sửa

Mặc dù dịch toàn văn từ bài tiếng Anh, nhưng có nhiều điểm không chắc lắm hoặc dịch rất thoát ý, nếu có thể nhờ các bạn đọc qua một lần. Văn phong đôi lúc cũng chưa thật sự thuần Việt. Cảm ơn.--Cheers! (thảo luận) 07:39, ngày 20 tháng 12 năm 2013 (UTC)Trả lời

Một số vấn đề nhỏ về dịch thuật sửa

  1. human nature dịch là tự nhiên nhân bản có được không? tương tự the whole of nature có = toàn thể tự nhiên?
  2. Một số thuật ngữ nữa như: riparian zone = vùng ven?, riparian ecology = ven sinh thái học?
  3. thermohaline circulation là gì nhỉ? Không rõ nên vẫn để nguyên như cũ là dòng tuần hoàn muối nhiệt?
  4. Mình có dịch 2 chú giải 1 và 2 nhưng không chắc lắm, nên vẫn để lại bản gốc tiếng Anh để đối sánh, nhờ các bạn xem qua.

P.T.Đ (thảo luận) 07:42, ngày 15 tháng 1 năm 2017 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Tự nhiên”.