Thảo luận:Thái Nguyên (thành phố)

Dự án Hành chính Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Về dân số và diện tích của TPTN sau điều chỉnh địa giới 2017 sửa

1. Dân số của thành phố sau khi sáp nhập các xã thị trấn thuộc một số huyện lân cận là số liệu của 2016. Đề nghị không cố tình sửa thành 2017. Cảm ơn!

2. Số liệu diện tích 170,53 km² và dân số = 317.580 người là từ khi TP chưa điều chỉnh mở rộng (thời điểm 12/2016). Đề nghị đọc kỹ lại nguồn từ báo Lao động, vì báo không ghi rõ dân số và diện tích sau khi điều chỉnh địa giới nên đã có bạn nào đó hiểu nhầm và sửa lại thông tin trong bài. Tôi đã dẫn lại nguồn văn bản nghị quyết của UBTVQH đăng trên báo Thái Nguyên. Yêu cầu không sửa hoặc thay đổi nội dung, cố ý phá hoại trang ~~Leanhpt~~

Quay lại trang “Thái Nguyên (thành phố)”.