Thảo luận:Tháp Báo Thiên

Active discussions

Riêng tháp Báo Thiên đã là một An Nam đại tứ khí, không nên trộn vào bài Chùa Báo Thiên, bản thân nó đã có thể đứng riêng một bài và rất hoàn chỉnh khi đứng riêng một bài. Chỉ khi đứng riêng mà trùng lắp và không hoàn chỉnh mới nên trộn.118.68.97.236 (thảo luận) 14:17, ngày 24 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Tôi tán thành ý kiến này. Lưu Ly (thảo luận) 14:21, ngày 24 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Hòa Phong ThápSửa đổi

Theo số 1 báo Tri Tân ra tháng 6 năm 1941 trang số 5, thì cái tháp báo thiên ở mé hồ Hoàn Kiếm này tên thật của nó là Hòa Phong Tháp ở lối vào chùa Quan Thượng còn Tháp thực sự thì nằm ở phường Báo Thiên huyện Thọ Xương cửa chính đông thành thăng long. Và tài liệu này đã dẫn các tài liệu sử rất có uy tín của việt sử thông giám cương mục. ...v v. Không biết thông tin này đúng hay sai xin nêu ra để các bạn tham khảo Llevanloc (thảo luận) 00:16, ngày 21 tháng 2 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Tháp Báo Thiên”.