Thảo luận:Thú mỏ vịt Perry

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại
Dự án Hoạt hình
Animation disc.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hoạt hình, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hoạt hình. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Disney
Sleepingbeautycastle50.jpg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Disney, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Disney. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.
Dự án Nhân vật hư cấu
Friendly stickman.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật hư cấu, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật hư cấu. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.
Dự án Truyền hình
Television icon.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Truyền hình, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Dự án truyền hình. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Trở thành trang chuyển hướng về bài chínhSửa đổi

Bài này đã bị gắn bản mẫu yêu cầu hợp nhất khá lâu, bản thân bài cũng không đưa ra được thông tin nổi bật về nhân vật hư cấu này và hoàn toàn không nguồn để chứng minh nổi bật. Mời mọi người thảo luận. ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 18:08, ngày 9 tháng 2 năm 2021 (UTC)

  Xong Đã nâng cấp. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 19:41, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Ứng cử bài viết tốtSửa đổi

Bài này có một số nguồn không xác thực được, như nguồn trang thương mại điện tử (đã lưu trữ nhưng bị kẹt ở xác nhận), nguồn phỏng vấn tác giả (không thể tìm thấy bản ghi trên mạng, có một liên kết hỏng) và các tập phim (tôi không xem lại hết được từng tập), nên nếu ai có ý định ứng cử, xin vui lòng xử lý các vấn đề trên trước. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 19:43, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Quay lại trang “Thú mỏ vịt Perry”.