Thảo luận:Thạc sĩ

Thảo luận đang diễn ra

UntitledSửa đổi

Chữ "thạc sĩ" chỉ 2 học vị, đúng như phiên bản đầu tiên.

  • Từ điển tiếng Việt của Trung tâm từ điển học, Viện ngôn ngữ học VN, do Hoàng Phê chủ biên, in lần thứ sáu đợt 2, do nhà xuất bản Đà Nẵng phát hành năm 1998, ghi: Thạc sĩ = Học vị cấp cho người được công nhận có trình độ giảng dạy ở bậc trung học hay đại học ở một số nước (trang 876, cột bên phải). (Có lẽ từ điển này được soạn khi chưa dùng học vị thạc sĩ để dịch chữ MASTER trong tiếng Anh ?).
  • Từ điển Pháp Việt của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam do Lê Khả Kế chủ biên (nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội phát hành năm 1991), định nghĩa mục từ AGRÉGÉ = thạc sĩ (trang 39, cột bên trái).

Như vậy, rõ ràng có 2 học vị thạc sĩ, đúng như phiên bản đầu tiên của mục từ này. Sao lại cắt mất nghĩa thứ nhất ? 85.81.33.128 (thảo luận) 11:55, ngày 13 tháng 10 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Thạc sĩ”.