Thảo luận:Thế giới phương Đông

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Y Kpia Mlo trong đề tài Cần giúp đỡ

Cần giúp đỡSửa đổi

Bài này cần viết lại rất nhiều vì hiện nay nó chỉ là một số thí dụ và suy diễn của người viết mà không có tài liệu dẫn chứng có uy tín nào; nó cũng không là được dịch từ các phiên bản ngôn ngữ khác nên không có chất lượng cao. Mekong Bluesman (thảo luận) 19:55, ngày 20 tháng 11 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài này đúng là chất lượng không cao, nhưng nếu treo bảng không có kiểm chứng là không có cơ sở. Vì các phần tham khảo vẫn còn đó. Nên để một bảng lại. --Y Kpia Mlo (thảo luận) 15:04, ngày 26 tháng 3 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Thế giới phương Đông”.