Thảo luận:Thời điểm

Bình luận mới nhất: 10 năm trước bởi 123.16.249.91

Đúng vậy, thời gian là một mốc trong một khoảng thời gian nào đó. VD : 8 : 15 | 13 : 17 ; 12 : 00 là một thời điểm . 123.16.249.91 (thảo luận) 07:54, ngày 4 tháng 2 năm 2014 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Thời điểm”.