Thảo luận:Thời sự (VTV)

Thêm thảo luận

VTV4Sửa đổi

@Daoleminh2010: Bạn đã xóa đoạn nói về VTV4 với lý do là "không liên quan". Nếu chương trình VTV4 không phát lại nguyên văn chương trình VTV1 đi chăng nữa, nó cũng do VTV sản xuất và chia sẻ nhiều đội ngũ nhân sự cũng như nội dung. Tên bài hiện nay là "Thời sự (VTV)", nên nếu không muốn nói về chương trình VTV4 (ít nhiều cũng liên quan), thì nên đổi tên bài. NHD (thảo luận) 17:45, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Thời sự (VTV)”.