Thảo luận:Thanh Lương Trừng Quán

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

Bài này nên đổi tên thành Trừng Quán vì nội dung chỉ nói về nhân vật này. Lê Thy 01:50, 4 tháng 12 2006 (UTC)

Quay lại trang “Thanh Lương Trừng Quán”.