Thảo luận:Thanh Tuấn

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi Phạm Xuân Thạch trong đề tài Thanh Tuấn được phong tặng NSND năm 2019
Dự án Nhân vật Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Thanh Tuấn được phong tặng NSND năm 2019 sửa

Đề nghị xem lại thời gian danh ca Thanh Tuấn được phong tặng NSND. Tháng 8/2019 Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mới ký Quyết định phong tặng cho Thanh Tuấn cùng với Minh Vương và cố nghệ sĩ Giang Châu. Cảm ơn! Phạm Xuân Thạch (thảo luận) 11:43, ngày 23 tháng 8 năm 2019 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Thanh Tuấn”.