Thảo luận:Thoái hóa khớp

Thảo luận đang diễn ra

Vấn đề bản quyềnSửa đổi

BS Mai Trung Dũng - chủ sở hữu trang web http://www.dieutridau.com và bài viết http://www.dieutridau.com/benh-hoc/co-xuong-khop/174-thoai-hoa-khop cũng chính là tác giả đầu tiên của bài này. Vì vậy không có vấn đề vi phạm ! Mai Trung Dũng (thảo luận) 04:13, ngày 21 tháng 5 năm 2013 (UTC)[]

Quay lại trang “Thoái hóa khớp”.