Thảo luận:Tia X

Thảo luận đang diễn ra

UntitledSửa đổi

Trong y tế vẫn dùng "chụp X quang" nhưng "tia X" có lẽ được dùng nhiều hơn "quang tuyến X". Avia 01:00, 15 tháng 4 2005 (UTC)

Quay lại trang “Tia X”.