Thảo luận:Time 100: Danh sách nhân vật ảnh hưởng nhất trên thế giới thế kỷ 20

Thảo luận đang diễn ra

UntitledSửa đổi

Có danh sách/ liên kết ngoài.Hung oanh (thảo luận) 11:52, ngày 18 tháng 4 năm 2008 (UTC)

Thế kỷ 20?Sửa đổi

Sao tên bài không nói rõ là thế kỷ 20 mà nói chung chung vậy?--Cheers! (thảo luận) 15:21, ngày 1 tháng 11 năm 2013 (UTC)

Quay lại trang “Time 100: Danh sách nhân vật ảnh hưởng nhất trên thế giới thế kỷ 20”.