Thảo luận:Tomoyo After ~It's a Wonderful Life~

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Anime và Manga(Chất lượng Cao/Ít quan trọng)
Bài viết này nằm trong phạm vi quản lý của Dự án Anime và Manga, một hợp tác giữa nhiều thành viên để nâng cao chất lượng và mở rộng các bài viết về animemanga trên Wikipedia tiếng Việt. Nếu muốn tham gia, bạn có thể chỉnh sửa trang này hay truy cập vào trang nhà của dự án.
 CLC  Bài viết này được đánh giá đạt chất lượng cao theo tiêu chuẩn giám định.
 Thấp  Bài viết này được đánh giá ít quan trọng theo tiêu chuẩn giám định.
Taskforce icon
Bài viết này được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Key.
Nuvola apps kchart.svg Thống kê lượng truy cập 30 ngày gần đây của bài viết Tomoyo After ~It's a Wonderful Life~:
Dự án Trò chơi điện tử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Trò chơi điện tử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Trò chơi điện tử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark silverstar.svg BVTBài viết đạt chất lượng bài viết tốt.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

1Sửa đổi

Bài vừa xếp loại A vừa xếp loại B? Đoạn "Phương tiện truyền thông" và "Đón nhận" cần được phát triển thêm.pq (thảo luận) 10:17, ngày 1 tháng 10 năm 2010 (UTC)

 Y Xem Planetarian -- ClanKeytalk-butions 01:58, ngày 14 tháng 11 năm 2010 (UTC)
Quay lại trang “Tomoyo After ~It's a Wonderful Life~”.