Thảo luận:Trà Kiệu

Bình luận mới nhất: 5 năm trước bởi Mai Ngọc Xuân trong đề tài Mâu thuẫn thời gian với bài Simhapura

Mâu thuẫn thời gian với bài SimhapuraSửa đổi

Trong bài Simhapura có viết "Lâm Ấp chuyển đô vào khu vực Trà Kiệu lập kinh đô mới với tên gọi Sinhapura vào khoảng cuối thế kỷ 4 đầu thế kỷ 5, cuộc tấn công kế tiếp từ Giao Châu bởi tướng Lưu Phương năm 605, Lưu Phương đã phá hủy kinh đô Sinhapura, vua Sambhuvarman (Phạm Chí) bỏ thành chạy ra biển, nhà Tùy chia Lâm Ấp thành ba châu là Đảng Châu, Nông Châu, Xung Châu, cai quản Lâm Ấp và đặt trị sở tại Simhapura. Tuy nhiên 10 năm sau đó Phạm Chí đã giành lại được Lâm Ấp khi nhà Tùy suy yếu

Vương triều Lâm Ấp kết thúc sự tồn tại của mình vào khoảng năm 749 và sau đó là các cuộc tranh chấp dẫn tới trung tâm hành chính - tôn giáo của Chăm Pa chuyển vào miền Nam nới kinh đô mới là Virapura của vương triều Hoàn Vương."

Song bài này lại viết "Trà Kiệu là nơi đặt kinh đô của vương quốc Lâm Ấp từ khoảng năm 605 đến năm 757, với tên gọi là Simhapura."

Rất mong thành viên biết thông tin chia sẻ.Xuân (thảo luận) 10:40, ngày 11 tháng 2 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Trà Kiệu”.