Thảo luận:Trà Vinh (thành phố)

Chưa có thảo luận về trang này.
Dự án Hành chính Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Bài này chẳng nói gì đến Thị xã Trà Vinh mà chỉ nói đến tỉnh Trà Vinh? An Apple of Newton thảo luận 09:25, 26 tháng 9 2006 (UTC)

Quay lại trang “Trà Vinh (thành phố)”.