Thảo luận:Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Active discussions

Câu hỏiSửa đổi

Bài này nói hie&.u trươ/ng của đại học này là "GS, NGƯT Trần Hữu Nghị". GS, NGƯT là viết tắt của gì? Mekong Bluesman 23:35, ngày 09 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Tui biết ông sẽ hỏi ngay mà. Hồi lần đầu tôi về Việt Nam thấy trên TV có mấy người có chữ "Nghệ sĩ ưu tú" trước tên họ tôi tưởng họ là mấy người dân tộc thiểu số. Hóa ra đã là viết tắt cho "Nghệ sĩ ưu tú". Tôi đoán "GS, NGƯT" là "Giáo sư, Nhà giáo ưu tú". Tui chả biết có nghĩa gì, chắc có bằng khen hay sao đó. Nguyễn Hữu Dng 23:54, ngày 09 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Tôi nghĩ chức danh Nhà giáo nhân dân nên bỏ đi, chỉ cần để học vị tiến sĩ của hiệu trưởng là đủ Mth 00:15, ngày 10 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Chính phủ hay Bộ giáo dục?Sửa đổi

Đơn vị nào có quyền quyết định thành lập một trường đại học.--mylov3 (thảo luận) 03:32, ngày 4 tháng 2 năm 2009 (UTC)

Giảng viên cơ hữu và thỉnh giảngSửa đổi

Các số liệu này không rõ ràng, chồng chéo nên tôi đặt thông báo cần dẫn nguồn.--King Fahd/Dammam (thảo luận) 00:44, ngày 20 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Lịch sửSửa đổi

Trong phần này cần nêu súc tích, những sự kiện chính chứ như hiện tại thì cả chục trang (tương đương giấy) cũng không đủ.--Tranletuhan (thảo luận) 01:55, ngày 1 tháng 3 năm 2011 (UTC)

Quay lại trang “Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng”.