Thảo luận:Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

Thêm thảo luận

Trang còn sơ khai và đơn giản quá Aikido (thảo luận) 08:11, ngày 5 tháng 3 năm 2010 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên”.