Thảo luận:Trường Trung học Phổ thông Chuyên Bắc Kạn

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

DNBSửa đổi

@Dangminhbk: Bài viết về một trường chuyên tại BK, ngoài link dẫn đến trang web của trường ra thì không được dẫn thêm bất kỳ nguồn nào khác, bài lại mang đậm văn phong quảng cáo. Hiện tôi đang nghi ngờ về độ nổi bật của bài viết, nên tạm thời tôi sẽ cho gắn biển {{dnb}}. - jan Win (tl~đg) 06:35, ngày 12 tháng 4 năm 2017 (UTC)

@Huỳnh Nhân-thập: Trường THPT chuyên đủ nổi bật. P.T.Đ (thảo luận) 07:29, ngày 12 tháng 4 năm 2017 (UTC)
@P.T.Đ: Cái này được quy định rồi? Hay đã có thảo luận hay biểu quyết nào liên quan không? - jan Win (tl~đg) 07:33, ngày 12 tháng 4 năm 2017 (UTC)
@Huỳnh Nhân-thập: Xem thể loại Thể loại:Trường chuyên Việt Nam. P.T.Đ (thảo luận) 07:35, ngày 12 tháng 4 năm 2017 (UTC)

@Huỳnh Nhân-thập: Đã có liên kết dẫn từ trang Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. thảo luận quên ký tên này là của Dangminhbk (thảo luận • đóng góp).

Bài được liên kết từ trang khác không có nghĩa là bài nổi bật, nhưng độ nổi bật của nó thì mình công nhận rồi. - jan Win (tl~đg) 09:17, ngày 1 tháng 5 năm 2017 (UTC)
Quay lại trang “Trường Trung học Phổ thông Chuyên Bắc Kạn”.