Thảo luận:Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, Huế

Chưa có thảo luận tại trang này.

Một số thông tin khác chưa có nguồn dẫn nên chưa đưa vào bài:

  • Hiệu trưởng các thời kỳ.
  • Có giai đoạn 1989-? trường thử nghiệm phân lớp nam, lớp nữ riêng, sau đó bỏ?
  • Nam Quốc Học tán tỉnh Nữ Đồng Khánh...(thơ ca)

Lưu Ly (thảo luận) 13:01, ngày 27 tháng 8 năm 2008 (UTC)[]

Quay lại trang “Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, Huế”.