Thảo luận:Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Thảo luận đang diễn ra

Xin mời thảo luận về độ nổi bật của bài đã rồi mới gỡ nhãn.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 05:40, ngày 24 tháng 6 năm 2015 (UTC)

Bài viết nổi bậtSửa đổi

Bài viết này rất nổi bật, đảm bảo đủ tiêu chí về bài viết tại wikipedia. Mình cũng có nhiều anh chị học tại trường này nên biết rõ! Trương Bá Bình Phương (thảo luận) 03:12, ngày 4 tháng 8 năm 2015 (UTC)

Quay lại trang “Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Đà Lạt”.