Thảo luận:Trận Phụng Thiên

There are no discussions on this page.

Vào thời điểm xảy ra cuộc chiến này thì Thẩm Dương mang tên Fengtian (chữ Hán: 奉天, phiên âm Hán-Việt: Phụng Thiên). Vì vậy tên bài nên chăng đổi là Trận Phụng Thiên? Bài bên tiếng Nhật và tiếng Trung cũng dùng chữ Hán và đều dùng 奉天 cả.--Bình Giang 14:27, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Quay lại trang “Trận Phụng Thiên”.