Thảo luận:Trao đổi chất

Bình luận mới nhất: 18 năm trước bởi Vietbio trong đề tài Untitled

Untitled sửa

Bài viết này do user:Lê đoàn thanh lâm đã không biết nên copy từ nguồn Đại học Cần thơ. User này đã đề nghị tôi xoá đi nên tôi viết lại phần này. Vietbio 04:02, ngày 26 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Trao đổi chất”.