Thảo luận:Triều Tiên Thuần Tông

Thêm đề tài
Dự án Tiểu sử
Crystal personal.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tiểu sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tiểu sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.

Tên gọiSửa đổi

  1. Dưới thời của ông nhà Lý đã xưng đế và quốc hiệu là Đại Hàn đế quốc, thì tôi nghĩ tên của ông phải là Đại Hàn thay vì Triều Tiên, và bên en wiki họ cũng dịch là Sunjong of Korea, bên Hàn thì gọi là 대한제국 순종 (Đại Hàn). Tương tự bài Triều Tiên Cao Tông cũng nên xem xét lại.
  2. Thực ra miếu hiệu Thuần Tông cũng là con cháu truy tôn sau này ông là vua mất nước nên không thể có miếu hiệu chính thức, nên có thể lấy tên thật để đặt làm tên bài. Tôi không có ý kiến về việc này vì người Hàn họ cũng gọi là Thuần Tông, thì đây là vấn đề quen miệng, như các con của Bảo Đại không phải là Hoàng tử, Công chúa nhưng dân gian quen gọi vậy thì có thể châm chước được.
Quay lại trang “Triều Tiên Thuần Tông”.