Thảo luận:Trigonostemon hirsutus

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Bộ Sơ ri
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Bộ Sơ ri, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Bộ Sơ ri. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

UntitledSửa đổi

Mấy bài như vầy dùng để làm gì? @.@ Có mấy ai search: 'Trigonostemon hirsutus' đâu nhỉ :|

113.161.84.173 (thảo luận) 03:06, ngày 11 tháng 6 năm 2015 (UTC)

Quay lại trang “Trigonostemon hirsutus”.