Thảo luận:Trinh sản

Thêm thảo luận

Nội dungSửa đổi

Mặc dù là người khởi tạo bài viết này nhưng tôi cũng cảm giác thông tin mình nêu ra chưa thật đầy đủ, mọi người ai biết gì thêm có thể giúp tôi viết tiếp bài này được không? Rất cảm ơn! John (thảo luận) 16:59, ngày 24 tháng 5 năm 2013 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Trinh sản”.