Thảo luận:Trung Le Nguyen

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi DHN trong đề tài Tên tiếng Việt

Tên tiếng Việt

sửa

@Mongrangvebet: Theo tài khoản Twitter chính thức của nhân vật thì tên đầy đủ là "Trung Lê Capecchi-Nguyễn", qua đó có thể thấy tên tiếng Việt có dấu của nhân vật là "Nguyễn Lê Trung". Bạn nghĩ sao về việc đổi tên bài thành tên thuần Việt hơn? NHD (thảo luận) 21:23, ngày 3 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời

NHD Wikipedia tiếng Việt thì nên để tên thuần Việt. Nhưng tôi không chắc lắm vì có thể nhân vật này ở nước ngoài từ bé, giấy khai sinh có thể viết không dấu nên không thể tiên đoán tên tiếng Việt. Nếu để tên Tiếng Việt có dấu thì nên chú thích tên này lấy từ trang Twitter của nhân vật. Phiền bạn đổi hướng trang và bổ sung chú thích. Xin cảm ơn — Đốc-tờ Khoai-Lang 💉 Tiêm nhiễm 23:16, ngày 3 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời
@Mongrangvebet: Do nhân vật sinh ở Philippines nên chắc trong giấy tờ thì không có dấu rồi. Tên thuần Việt thì do chính nhân vật sử dụng nên không có nghi vấn đúng sai — cái tôi không chắc chắn là có nên dùng tên này không, vì nhân vật chỉ hoạt động chủ yếu trong môi trường tiếng Anh. NHD (thảo luận) 23:22, ngày 3 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời
  Bài Domee Shi bị đổi sang tên tiếng Anh với lý do nhân vật "chủ yếu hoạt động trong môi trường tiếng Anh" (xem Thảo luận:Domee Shi#Tên bài), nhân vật này cũng "hoạt động chủ yếu trong môi trường tiếng Anh" thì tại sao lại nên dùng tên tiếng Việt? —  Băng Tỏa  23:44, ngày 3 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời
@Băng Tỏa: Khác ở chỗ là tên tiếng Việt và tiếng Anh không có khác nhau mấy - tên tiếng Anh chỉ là tên tiếng Việt với dấu thanh bị xóa bớt. Tuy vậy tôi vẫn phân vân vì chưa thấy nguồn tiếng Việt sử dụng tên thuần Việt cho nhân vật (chắc phải đợi báo chí tiếng Việt "khám phá" ra nhân vật này), và cũng vì nhân vật không hoạt động trong tiếng Việt. P.S. (Đây là nguyên cứu gốc) Tôi nghĩ nhân vật này sẽ muốn tên mình được ghi trong tiếng Việt (và cả tiếng Anh) với đầy đủ dấu thanh. Trang Twitter của nhân vật có ghi tên đầy đủ dấu, và trong tác phẩm của nhân vật tên người Việt (Tiến, Tấm Cám, Nhung, Hiền, , bà ngoại) đều ghi đầy đủ dấu thanh. NHD (thảo luận) 23:52, ngày 3 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời
Còn trang web chính thức thì gọi nhân vật này là Trung Le Nguyen (không dấu). Vậy thì bây giờ biết tin trang web nào, cả hai đều là primary sources như nhau? —  Băng Tỏa  00:01, ngày 4 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời
@Băng Tỏa: Theo tôi thì đợi vài tháng sau khi có một số nguồn tiếng Việt nói về nhân vật. Khi đó đổi qua tên thuần Việt luôn :). Trang web của nhân vật có thể không phải do nhân vật trực tiếp quản lý (có thể agent), còn trên Twitter thì dĩ nhiên là của nhân vật. NHD (thảo luận) 00:05, ngày 4 tháng 1 năm 2021 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Trung Le Nguyen”.