Thảo luận:Truyện kể cuộc viễn chinh Igor

Thêm thảo luận

Nguyen01 yêu cầu Ban quản trị trả lại bài viết đầu tiên, hoặc là xóa bỏ hẳn. Ban quản trị của Wikipedia thì không nên hành xử một cách vô văn hóa như vậy, còn nếu một thành viên nào đó mà làm bậy thì hãy đuổi ngay thành viên này khỏi Ban quản trị. Nguyen01 (thảo luận) 12:54, ngày 2 tháng 1 năm 2011 (UTC)Reply[trả lời]


mời bạn đọc:

Jspeed1310 (thảo luận) 13:12, ngày 2 tháng 1 năm 2011 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Truyện kể cuộc viễn chinh Igor”.