Thảo luận:Và nơi đây bình minh yên tĩnh

Bình luận mới nhất: 10 năm trước bởi Gia Nạp nhân trong đề tài Tách
Thêm đề tài
Dự án Văn học
Antique-books-woodward.jpg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

TáchSửa đổi

Bài này cần tách thành 2 bài, tiểu thuyết và phim, như thế thể loại của nó rõ ràng hơn. Lưu Ly (thảo luận) 02:08, ngày 22 tháng 1 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đã tách từ tháng 3 năm 2011, nhưng nội dung chưa xoá. Tôi đã loại bỏ những nội dung trùng giữa hai bài. Gia Nạp nhân (thảo luận) 22:01, ngày 8 tháng 1 năm 2012 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Và nơi đây bình minh yên tĩnh”.