Thảo luận:Đông Bắc Bộ

Thảo luận đang diễn ra

Cái này gọi là Đông Bắc Bộ mà?--Prof. Cheers! (thảo luận) 12:47, ngày 3 tháng 11 năm 2015 (UTC)

Gallery hình ảnhSửa đổi

Trần Vũ Thịnh Bạn thêm quá nhiều hình ảnh vào bài viết. Việc thêm nhiều hình ảnh như vậy là hết sức không cần thiết, rất gây mất cân đối (vì Wiki là để đọc thông tin, không phải không gian trưng bày hình ảnh). Mong bạn rút gọn lại còn khoảng hơn chục hình tiêu biểu nhất thôi. Brooke Henderson 14:51, ngày 21 tháng 7 năm 2018 (UTC)

Quay lại trang “Đông Bắc Bộ”.