Thảo luận:Văn Hiến nam

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Độ nổi bậtSửa đổi

Mời các thành viên thực sự quan tâm, có năng lực tìm hiểu, hãy vào đây thảo luận về độ nổi bật của các chủ đề mà trang định hướng này trỏ tới - nếu cần bàn về độ nổi bật.-Trần Thế Trungthảo luận 08:13, ngày 23 tháng 6 năm 2020 (UTC)

cảm ơn các thành viên đã quan tâm và khôi phục lại trang, vấn đề ở đây không phải là độ nổi bật về nhân vật mà là chỉ là định hướng những vị nam tước có thụy hiệu Văn Hiến, cũng như các công tước, hầu tước, bá tước, tử tước khác hoặc các bậc đế vương.....nói chung đề tài này hiện tại rất ít người quan tâm vì nó thuộc về thời xưa vả lại còn phải tra cứu sử liệu mất thời gian, trong wiki tiếng Trung họ cũng liệt kê rất nhiều người có chung thụy hiệu, tôi chỉ là làm theo cách của họ mà thôi 27.72.73.10 (thảo luận) 12:11, ngày 23 tháng 6 năm 2020 (UTC)
Quay lại trang “Văn Hiến nam”.