Thảo luận:Văn hóa đại chúng

Bình luận mới nhất: 9 năm trước bởi TaiwaneseWaveVN trong đề tài Nhan đề

Nhan đềSửa đổi

Nhan đề chính của bài viết nên đổi thành "Văn hoá đại chúng" vì từ "đại chúng" sát nghĩa với nó trong từ tiếng Anh "popular culture" hơn, "văn hoá phổ thông" nghe cứ như trình độ văn hoá bậc phổ thông vậy ah. TaiwaneseWaveVN (thảo luận) 13:28, ngày 17 tháng 7 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Văn hóa đại chúng”.