Thảo luận:Văn học

There are no discussions on this page.
Dự án Văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Hình như là chỉ cần đổi tên thành văn hiến học theo nội dung của bài thôi chứ không cần xóa nhỉ. Vương Văn Hường 01:27, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)

Hix, vừa mới thảo luận xong thì đã thấy có bài văn hiến học sẵn rồi. Vương Văn Hường 01:28, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Bậy quá, hóa ra là chép y nguyên từ đoạn "Văn hiến học căn bản" trong bài văn hiến học vào đây. Vương Văn Hường 01:31, ngày 14 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Quay lại trang “Văn học”.