Thảo luận:Vương quốc Lưu Cầu

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Phiên âm Hán ViệtSửa đổi

Trong tất cả các phiên âm từ Shō (尚) đều là thượng nhưng không biết có biến âm ở các từ Shō Chū (尚忠)- Thương Trung, Shō Shitatsu (尚思達)- Thương Tư Đạt và Shō Kinpuku (尚金福)- Thương Kim Phúc thành thương (ko có dấu nặng) không?--King Fahd/Dammam (thảo luận) 05:19, ngày 15 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Quay lại trang “Vương quốc Lưu Cầu”.