Thảo luận:Vạn diệp tập

Active discussions

Chúng ta đã tạo ra một tiền lệ (precedent) là người viết đầu tiên có thể viết tên hay ký tên của mình vào trong bài (như trong bài này).

Tôi yêu cầu việc này nên được thảo luận và bầu trước khi nó được chấp nhận bởi mọi người.

Mekong Bluesman 17:42, ngày 2 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Không cần đâu, có lẽ vì thành viên này chưa thực sự thông thạo Wiki thôi.--Docteur Rieux 19:21, ngày 2 tháng 6 năm 2006 (UTC)
Nếu tái phạm vài lần nữa thì khoá tài khoản lại cho bõ ghét. :D. Lưu Ly 03:50, ngày 15 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Cũng may chỉ vi phạm hai lần: bài Xứ tuyếtVạn diệp tập, thế mà cũng tạo nên sóng gió văn đàn wiki khi các chú cãi nhau lên cái nhau xuống. Khương Việt Hà 04:29, ngày 15 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Chữ Hán hay NhậtSửa đổi

万葉集: là chữ Hán hay chữ Nhật hay cả hai đều đúng. Lưu Ly 03:50, ngày 15 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Chữ Nhật thì đúng như thế, còn chữ Trung Quốc thì tôi không rõ.--Bình Giang 07:45, ngày 15 tháng 10 năm 2007 (UTC)
Tôi coi rồi, cả 2 chữ đều giống nhau, nhưng vì cái này của người Nhật nên tôi để tiễng Nhật vô bài. Lưu Ly 08:08, ngày 15 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Năm 759 là thời Thiên hoàng Junnin, trước hay sau đấy đều không có ông nào tên là Hioji, và theo tôi thấy thì các đời Thiên hoàng ở Nhật không có kiểu sử dụng danh xưng đệ nhất, đệ nhị hay đệ tam Kenshin top (thảo luận) 15:45, ngày 4 tháng 8 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang “Vạn diệp tập”.