Thảo luận:Vệ tinh tự nhiên của Sao Hỏa

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Thiên văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Thiên văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Thiên văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Cho hỏiSửa đổi

Ở phần @Chi tiết quỹ đạo có sử dụng dấu (.) cho việc ghi các kích thước, tôi định sửa thành dấu (,) nhưng không rõ 1 chỗ nên lại thôi. Cụ thể là 22.2 km (tức 22,2 km) bằng (27×21.6×18.8) hay (27×21,6×18,8)?--chú tễu (thảo luận) 15:42, ngày 19 tháng 4 năm 2011 (UTC)

Quay lại trang “Vệ tinh tự nhiên của Sao Hỏa”.