Thảo luận:Vụ phóng hỏa Kyōto Animation

Thảo luận đang diễn ra
Peace dove icon.svg Thảo luận về chủ đề này có khả năng làm bạn nổi nóng. Xin hãy giữ bình tĩnh và có một cái đầu lạnh khi nêu ý kiến của mình tại đây.

Tên bàiSửa đổi

Tại sao không thu gọn 'tấn công gây hoả hoạn' = phóng hỏa?--Nacdanh (thảo luận) 00:09, ngày 20 tháng 7 năm 2019 (UTC)

Ja wiki [京都アニメーション放火事件] = [Sự kiện/Vụ phóng hỏa Kyoto Animation]??? Tôi đề nghị đổi tên bài. Nhờ BQV Tuanminh01 xem xét.--Nacdanh (thảo luận) 02:42, ngày 20 tháng 7 năm 2019 (UTC)
Gửi Nacdanh,Tuanminh01: Cũng đúng vì 京アニ放火 (kyō-ani-hōka) mang nghĩa là "Phóng hoả Kyo-Ani" nên việc đổi tên này cũng không sai. Haruki (Thảo luận) 04:00, ngày 20 tháng 7 năm 2019 (UTC)
Quay lại trang “Vụ phóng hỏa Kyōto Animation”.