Thảo luận:William III của Anh

Thảo luận đang diễn ra

UntitledSửa đổi

Tiêu bản Infobox Monarch? 118.71.171.157 (thảo luận) 20:23, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (UTC)[]

Tước vịSửa đổi

"Tổng đốc Hà Lan và Zealand, Utrecht, Guelders và Overijssel" - không hiểu "Hà Lan" ở đây là Holland hay là "Netherlands" (Low Countries) nói chung? Vì nếu chỉ là Holland thôi thì nên dùng "Holland" thay vì Hà Lan để tránh gây hiểu nhầm với nước Hà Lan hiện nay. GV (thảo luận) 16:06, ngày 9 tháng 1 năm 2009 (UTC)[]

Đúng vậy, Holland chỉ là vùng phía tây giáp biển của Hà Lan (ngày này gồm 2 tỉnh Bắc và Nam Holland). An Apple of Newton thảo luận 17:45, ngày 9 tháng 1 năm 2009 (UTC)[]

"Hoàng thân"Sửa đổi

Dịch Prince of Orange là "hoàng thân" thì không đúng. Hoàng-thân có nghĩa là người trong hoàng-tộc có họ gần với vua, như trong cách ta gọi hoàng-thân quốc-thích. Các hạng quý-tộc thì có vương-tước, công-tước, hầu-tước, bá-tước, tử-tước, nam-tước tương-đương với prince, duke... Duyệt-phố (thảo luận) 19:07, ngày 4 tháng 2 năm 2009 (UTC)[]

Chứ bạn thường thấy người ta gọi Dracula là gì? Ti2008 (thảo luận) 01:48, ngày 6 tháng 2 năm 2009 (UTC)[]

Quay lại trang “William III của Anh”.