Thảo luận:WordPress

Thêm thảo luận

Wordpress là mã nguồn mở được SEOER sử dụng nhiều nhất !Sửa đổi

Từ năm 2009 trở lại đây Wordpress được nhiều SEOER trên thế giới và Việt Nam tin tưởng sử dụng. Theo tôi nên sử dụng Wordpress tự host dễ dàng cho việc tối ưu hoá web cũng như backup lưu trữ dữ liệu. Tran Ngoc Thuy (thảo luận) 22:14, ngày 25 tháng 11 năm 2013 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “WordPress”.