Thảo luận:Xã (Việt Nam)

Dự án Hành chính Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Thôn,ấp thuộc xã có phải là đơn vị hành chính kô?--máy động lực 47 04:12, ngày 8 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Bắt đầu cuộc thảo luận về Xã (Việt Nam)

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Xã (Việt Nam)”.