Thảo luận:Áo ngực

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại
(đổi hướng từ Thảo luận:Xu chiêng)

UntitledSửa đổi

Cho hỏi chị em phụ nữ chút: Bài này có nên đặt mấy cái redirect về không: áo lót, áo ngực, đồ lót...? Newone 09:41, ngày 11 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Quay lại trang “Áo ngực”.