Thảo luận:Yêu sách của nhân dân An Nam

Active discussions

LÁ THƯ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC GỬI CHO BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO MỸ ROBERT LANSINGSửa đổi

Bản dịch tiếng AnhSửa đổi

To his Excellency, the Secretary of State of the Republic of the United States, Delegate to the Peace Conference (Mr. Robert Lansing)

Excellency, We take the liberty of submitting to you the accompanying memorandum setting forth the claims of the Annamite people on the occasion of the Allied victory. We count on your kindness to honor our appeal by your support whenever the opportunity arises. We beg your Excellency graciously to accept the expression of our profound respect. Since the victory of the allies, all subject peoples are frantic with hope at the prospect of an era of right and justice which should begin for them by virtue of the formal and solemn engagements, made before the whole world by the various powers and the entente8 in the struggle of civilization against barbarism. While waiting for the principle of national self-determination to pass from ideal to reality through the effective recognition of the sacred right of all peoples to decide their own destiny, the inhabitants of the ancient Empire of Annam, at the present time French Indochina, present to the noble Governments of the entente in general and the honorable French Government the following humble claims:

1) General amnesty for all native people who have been condemned for political activity.

2) Reform of the Indochinese justice system by granting to the native population the same judicial guarantees as the Europeans have and the total suppression of the special courts which are the instruments of terrorization and oppression against the most responsible elements of the Annamite people.

3) Freedom of Press.

4) Freedom to associate freely.

5) Freedom to emigrate and to travel abroad.

6) Freedom of education, and creation in every province of technical and professional schools for the native population.

7) Replacement of the regime of arbitrary decrees by a regime of law.


For the Group of Annamite Patriots

[Signed] Nguyen Ai Quoc

56, rue Monsieur le Prince-Paris

Bản dịch tiếng ViệtSửa đổi

Gửi ngài Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Phái đoàn tham dự Hội nghị hòa bình (Ngài Robert Lansing)

Thưa Ngài,

Chúng tôi mạo muội gửi tới Ngài bản kiến nghị sau đây nhằm công bố những đòi hỏi của người An Nam trong dịp chiến thắng của phe đồng minh. Chúng tôi mong rằng, Ngài, với lòng tốt của mình, sẽ tôn trọng lời thỉnh cầu của chúng tôi bằng sự ủng hộ của Ngài bất cứ khi nào có cơ hội xảy đến. Chúng tôi cầu xin Ngài hãy độ lượng chấp nhận nơi chúng tôi tấm lòng kính trọng sâu sắc.

Từ khi có chiến thắng của phe đồng minh, tất cả những người bị áp bức đều hy vọng cuồng nhiệt về viễn cảnh của một thời đại của lẽ phải và sự công bằng mà họ đáng lẽ phải được hưởng sau khi các cường quốc và đồng minh cùng ước hẹn một cách chính thức và long trọng trước toàn thế giới để tham gia cuộc chiến đấu của văn minh chống lại sự man rợ. Trong khi chờ đợi nguyên tắc quốc-gia-tự-quyết chuyển từ lý tưởng sang thực tế thông qua việc thực sự công nhận quyền thiêng liêng của tất cả mọi người, đó là quyền tự quyết số phận của họ, nhân dân của vương quốc An Nam lâu đời, bây giờ là nước Ðông Dương thuộc Pháp, xin đưa ra trước các Chính phủ cao quý của khối đồng minh nói chung và chính quyền Pháp đáng kính nói riêng những yêu sách sau đây:

1) Ân xá toàn diện cho những dân bản xứ vốn bị lên án vì những hoạt động chính trị

2) Cải tổ nền công lý Ðông Dương bằng cách ban cho nhân dân bản xứ những bảo đảm về công lý như những người Âu Châu được hưởng, và xóa bỏ toàn bộ guồng máy tòa án đặc biệt vốn là những phương tiện để khủng bố và đàn áp những thành phần có trách nhiệm của nhân dân An Nam.

3) Tự do báo chí và ngôn luận

4) Tự do lập hội và hội họp

5) Tự do di chuyển và xuất ngoại

6) Tự do giáo dục và tạo ra những trường kỹ thuật và chuyên nghiệp trong mỗi tỉnh cho người dân bản xứ.

7) Thay thế chế độ cai trị bằng những sắc luật tùy tiện bằng một chế độ luật pháp.

Thay mặt cho một nhóm người An nam yêu nước

NGUYỄN ÁI QUỐC (Ký tên)

56, rue Monsieur le Prince, Paris

18 tháng Sáu năm 1919

Ai là người viết yêu sáchSửa đổi

Quyển "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ Tịch" của Trần Dân Tiên có đoạn:

"Ông Nguyễn liên lạc với các đoàn đại biểu Triều Tiên, Ái Nhĩ Lan và các đoàn đại biểu khác. Ông Nguyễn tổ chức nhóm người Việt Nam yêu nước ở Pa–ri và ở các tỉnh Pháp. Với danh nghĩa của tổ chức này, ông đã đưa những yêu cầu ra trước hội nghị Véc–xây.

Yêu cầu gồm có 8 khoản. Những khoản chính là:

•Việt Nam tự trị .

•Tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do đi lại, đại xá tù chính trị .

•Quyền lợi bình đẳng giữa người Pháp và người Việt Nam .

•Bãi bỏ việc ép dân mua rượu và thuốc phiện. Bãi bỏ thuế đinh (người), thuế muối và sưu dịch.

Những yêu cầu ấy gửi đến cho các đoàn đại biểu đồng minh và tất cả nghị viên của Quốc hội Pháp.

Cũng nên nhắc lại ý kiến đưa yêu cầu do ông Nguyễn đề ra nhưng lại do luật sư Phan Văn Trường viết, vì lúc bấy giờ, ông Nguyễn chưa viết được tiếng Pháp. Cũng nên nhắc lại là ông Phan Chu Trinh và ông Phan Văn Trường không tán thành hoạt động của nhóm Việt Nam yêu nước, vì các ông ấy cho nhóm thanh niên là trẻ con."


Ghi chúSửa đổi

Bản lưu tại http://www.soc.ucsb.edu/projects/casemethod/beamish.html chỉ có 7 điểm.

Nguồn

--redflowers 21:20, ngày 11 tháng 9 năm 2007 (UTC)

Các "giả thiết" về Tác giảSửa đổi

Tôi phát dị ứng vì chỗ nào cũng thấy viết "nhiều ý kiến khác nhau", "các nguồn khác nhau mâu thuẫn nhau". Trong bài này chẳng có gì mâu thuẫn hết.

Có 3 nguồn được nói đến trong bài.

  • Về việc "NAQ không viết mà chỉ ý kiến", 2 nguồn khẳng định (Trần Dân Tiên và vnn) và 1 nguồn ("thường được thấy trên những tài liệu chính thống") không nhắc đến.
  • Về việc "NAQ là người gửi", 2 nguồn không nói đến (hoặc không được trích dẫn) và 1 nguồn khẳng định.

Tóm lại, "góp ý", "gửi", và "viết" là 3 việc độc lập, 3 nguồn được dẫn không nguồn nào cãi nguồn nào. Tôi sẽ xếp lại cho nó bình thường. Tmct 12:02, ngày 24 tháng 9 năm 2007 (UTC)

Quay lại trang “Yêu sách của nhân dân An Nam”.