Thảo luận Bản mẫu:Bộ Việt Nam

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi Vietlong

Phần dưới Bản mẫu này tôi xem trong mục Bộ Công an Việt Nam thì nửa bên trái (bên có ghi các tham số: Được bổ nhiệm bởi, Bộ trưởng đầu tiên. Thứ trưởng, Tình trạng, Địa chỉ, Website) quá rộng, thừa không gian, trong khi đó phần bên phải quá hẹp nên thiếu không gian, kết cục là thông tin bị kéo dài xuống mãi phía dưới. Đề nghị người có trách nhiệm và hiểu biết về cách sửa phần dưới bản này chỉnh lại bề rộng của 2 phần sao cho phù hợp, giảm bớt chiều dài bảng. --Nguyễn Việt Long (thảo luận) 06:32, ngày 17 tháng 7 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Bộ Việt Nam”.